TÉMA

Téma 11. rocníku souteže Veda je zábava: Clovek a zdraví – Výživa lidstva

Téma je koncipováno tak, aby umožnovalo široký interdisciplinární prístup k rešení úkolu. Ke zpracování vyhlášeného tématu je tedy možno pristupovat z ruzných hledisek, napr. z pohledu chemika, biochemika, lékare, sociologa, ekologa, botanika ci ochránce prírody, nebo nejlépe jednotlivé prístupy kombinovat (interdisciplinární prístup).

Možné oblasti výzkumu:

  • zdravý životní styl
  • vliv návykových látek na zdraví cloveka
  • kvalita potravin
  • geneticky modifikované potraviny
  • potravní návyky vybrané sociální skupiny (studenti, sportovci)
  • srovnání zastoupení jednotlivých druhu rostlin ve výžive u vybraných sociálních skupin (adolescenti, dospelí, duchodci, studenti, muži, ženy, sportovci aj.)
  • studium nutricních parametru vybraných druhu potravin z hlediska zdravé výživy
  • poruchy ve výžive (obezita, anorexie, bulimie apod.)
  • studium nutricních parametru vybraných druhu potravinársky významných rostlin, popr. skupin rostlin (okopaniny, lušteniny, obiloviny, korení, zelenina, ovoce) z hlediska zdravé výživy

Toto jsou pouze príklady možných prístupu ke zpracování daného tématu. Každý prírodovedný kroužek si muže v rámci tématu zvolit vlastní oblast zkoumání - podle zájmu studentu, materiálních podmínek školy, aktuálních otázek v dané oblasti atd. Muže volit své vlastní experimenty ci zpusoby získávání informací (anketa, dotazníky), a vypracovat si své vlastní postupy a cesty k rešení zadaného úkolu. Téma je možno pojmout široce nebo zúžit na rešení urcitého konkrétního problému. Zvlášte ocenována budou témata vyžadující interdisciplinární prístup, mající i praktické výstupy, vykazující vlastní originální nápady a originální metodické postupy. Pokud si nebudete jisti, mužeme s námi zvolené zamerení výzkumu konzultovat.

Na spolupráci se teší Ludmila Zajoncová (Katedra biochemie PrF UP Olomouc) a Vladimír Vinter (Katedra botaniky PrF UP)

logolink ESF

Webmaster:
petr[tečka]zajonc[zavináč]seznam[tečka]cz

Počet návštěvníků:  155530