Energie hýbe světem

V rámci prvního veřejného ročníku projektu STM-Morava bylo jako konkrétní téma pro základní školy (zahrnující první i druhý stupeň) zvoleno téma "Energie", které velmi dobře koresponduje s jednotným tématem hledajícím vztahy mezi člověkem a přírodou ("Člověk a příroda" vs. "Příroda a člověk").

Téma "Energie" bylo vybráno jakožto zpřesňující především pro svou aktuálnost a důležitost v dnešním světě tenčících se zásob ropy a zemního plynu. V rámci přírodovědných setkání se žáci mají možnost dozvědět mnohé o tom, jaké existují alternativní zdroje energie a proč je musíme hledat. Dozví se, proč je nezbytně důležitá sluneční energie, jaký je rozdíl mezi klasickou a úspornou žárovkou a mnohé další velmi důležité a praktické informace týkající se energií. Jejich učitelé/vedoucí přírodovědných kroužků budou moci čerpat teoretickou a experimentální inspiraci z již připravených "manuálů", které jsou doplněny řadou ilustrujících obrázků. Pro první stupeň byly opět, stejně jako během nultého ročníku, připraveny pracovní sešity, které mají posloužit jako materiály pro upevnění znalostí a vědomostí nabytých během přírodovědných setkání.

Žáci tedy budou soustavně teoreticky a experimentálně pracovat a výsledky jejich snažení, ve formě závěrečné práce a posteru, budou prezentovat na závěrečné studentské konferenci mladých přírodovědců, která se uskuteční v květnu. Práce a poster, které odevzdají budou tak reprezentovat snažení a výsledky jejich setkávání a budou hodnoceny odbornou porotou. Na základě zprávy poroty bude vybrán vítěz, který se dočká zajímavých cen.

V rámci projektu šitého na míru základním školám bychom ještě chtěli vyhlásit další dvě doprovodné aktivity - "Vědomostní soutěž" a "Kreativní soutěž". Obě tyto akce budou samostatně existovat vedle soutěže kolektivů přírodovědných kroužků. V rámci "Vědomostní soutěže" bude učitelům/vedoucím přírodovědných kroužků každý týden, vždy v pondělí, prostřednictvím e-mailu, zaslán zajímavý materiál týkající se nějaké významné osobnosti ("osobnost týdne"). Tyto materiály bude možné použít jako zajímavost v rámci přírodovědných kroužků. Současně vyučující/vedoucí kroužků obdrží soutěžní kartu. Tato karta musí být vyplněna do 14 dnů, aby šance na výhru, v této soutěži, daného přírodovědného kolektivu byly co největší. Soutěžní karta může být vyplněna v rámci přírodovědných setkání či brána jako samostatné pátrání mladým přírodovědcům. Vyplněna by ale měla být za celý kroužek pouze jedna. Soutěž bude probíhat od 29. října 2007 do 31. března 2008. Zvítězí samozřejmě kolektiv, který obdrží nejvíce bodů - za správné odpovědi a včasné zasílání soutěžních karet. Cílem druhé soutěže ("Kreativní soutěže") je vytvoření např. povídky, modelu elektrárny, sestavení draka atd. Prostě kreativních produktů nějakým způsobem spjatých s energiemi. Tuto aktivitu bychom doporučovali časově rozvrhnout na březen až květen, kdy by již měly být dokončené závěrečné "vědecké práce", ale přitom se ještě budou scházet přírodovědné kroužky. Detailní informace o obou doprovodných aktivitách budou zaslány příslušným vyučujícím na jejich e-mailové adresy.

logolink ESF

Webmaster:
petr[tečka]zajonc[zavináč]seznam[tečka]cz

Počet návštěvníků:  155532