Podmínky pro psaní abstraktu


Rozsah abstraktu nesmí přesáhnout jednu stránku A4, ale musí být alespoň na 1/2 A4. Stránka má okraje po všech stranách 2,5 cm.
Nadpis je vycentrovaný. Písmo Times New Roman, velikost 14, tučné.Řádkování všude 1,5. Vynechá se řádek.
Jména členů kroužků, včetně těch, kteří na konferenci nepojedou, budou napsána malými písmeny. Typ písma Times New Roman, velikost 12, obyčejné. První jméno bude jméno přednášejícího a bude podtrženo. Jména budou vycentrována. Vynechá se řádek.
Název a adresa školy budou napsány malými písmeny, kurzívou. Typ písma Times New Roman, velikost 12, obyčejné. Adresa bude také vycentrována. Pod adresou bude emailová adresa vedoucího kroužku (kurzíva, opět vycentrováno, bez vynechání řádku).
Vynechá se řádek a začíná se psát vlastní text. Typ písma Times New Roman, velikost 12, obyčejné. Zarovnat do bloku.

Vzorový templát pro abstrakt si mužete stáhnou v následujících formátech: *.doc, *.pdf, *.rtf.

Při členění textu na odstavce, nový řádek neodsazovat.

logolink ESF

abstrakt program sborník vítězové konference
Úvod k abstraktu Podmínky Templát
Úvod Soutěžní otázky Nápověda
rok 2007/2008
Kolektivy pro druhé kolo Kolektivy pro třetí kolo
Úvod do galerií

první kolo soutěží:


Metody Práce na fakultě Práce na školách

Konference:

Věda je zábava Badatel Labyrint Výlety Postery

druhé kolo soutěží:


Člověk a zdraví Chemie živ. prostředí

Webmaster:
petr[tečka]zajonc[zavináč]seznam[tečka]cz

Počet návštěvníků:  155530